ایرنیک — مرکز ثبت دامنه نقطه-آی‌آر (‎.ir)
موافقتنامه ثبت دامنه